Begar Offert
Rollup, vepor,Beachflag, StorformatAffisch

Storformat

Stora budskap kräver ibland stora format. Som komplement till vårt offset- och digitaltryckeri har vi givetvis även utrustning för storformatsutskrifter
– något som har en stark utveckling. Roll Up:er, banderoller, affischer, skyltar och vepor är några exempel på produkter som vi kan leverera.
Vid storformatsproduktion måste man

särskilt ta hänsyn till var produkten skall sitta. Ska den exponeras för solljus, regn eller annan yttre påverkan gäller det att material och färg håller vad de lovar. Vi hjälper er att hitta just den produktionsmetod som garanterat håller måttet, oavsett om det handlar om print eller annan tryckteknik.