Begar Offert
Vi tänker på miljön, Därför är vi svanencertifierade.

Miljö

Det är bra att det ställs hårdare och hårdare miljökrav på oss företag. Alla har vi ett ansvar för miljön och vår gemensamma framtid. Därför vill vi på Tryckeri City underlätta för dig att göra ditt medvetna val när du ska producera trycksaker hos oss.
Miljöarbetet är viktigt för oss, vi ser det som en självklarhet att vara Svanenmärkta. Det är en garanti för att vi klarar av att uppfylla de hårda krav som ställs på produktion och råvaror, det är det minsta vi kan göra för miljön.
Genom att välja ett Svanenlicensierat tryckeri bidrar även du till en bättre miljö.
Svanen är nordens officiella miljömärkning, 91 procent av den nordiska befolkningen känner igen Svanen som miljömärkning det gör Svanen till ett varumärke med hög trovärdighet.
Svanen ser till helhetsperspektivet i miljöfrågan och syftar till att minska miljöbelastningen. Med en Svanenmärkt trycksak påverkas hela kedjan från skogsbruk, massa- och papperstillverkning till den färdigtryckta produkten.
Ett Svanenmärkt tryckeri ger så låg miljöbelastning som möjligt. Svanen kräver att en pappersråvara till minst 20% kommer från certifierat hållbart skogsbruk, till exempel FSC.

Transporter

Val av papper

Såväl när det gäller beställningar från våra leverantörer som egna leveranser ut till kunder är vår strävan att optimera mängden transporter. Genom att använda oss av miljövänligare fordon och välplanerade utkörningar försöker vi göra vårt bästa för att minska de utsläpp som uppkommer på våra vägar.
För att vara säkra på att minsta möjliga miljöpåverkan har skett vid pappersframställningen använder vi papper som är godkänt av SIS i vår produktion. Pappersspill uppstår oundviklikt i delat av processen, tex vid uppstart, pallbyten, inställningar och tillskärning. Det pappersspill som dock uppstår källsorteras och lämmnas till återvinningen. Vårt stora papperslager gör också att vi kortar ned produktionstiden för er som kund – eftersom vi oftast har de flesta papperstyperna på lager så att vi kan trycka relativt omgående.